Ungas inflytande – inriktningsbeslut

Ungas inflytande skrivs in i stadgar och strategier och deras deltagande säkerställs i såväl formella som informella instanser. Deras förutsättningar att delta i den demokratiska processen ska skärpas genom kompetensutveckling. Baserat på underlaget från arbetsgruppen … Läs vidare ››

Ungdomars inflytande i fokus

Ungdomars inflytande i den nya organisationen stod på dagordningen  när såväl UNF som NSF träffades i helgen. På plats var projektledare  Anna Bergqvist, som också intrvjuades av Accents Jens Wingren. – Det vi skissar på … Läs vidare ››

Nytt namn ska locka nya medlemmar

Namnet på en folkrörelse skiljer sig från andra varumärken. Här handlar det om identitet, så det gäller att fånga den nya nykterhetsrörelsens själ. Och just det ska varumärkesstrategen Pontus Willebrand ägna sig åt de närmaste … Läs vidare ››

Nu startar projektet fem arbetsgrupper!

En viktigt framgångsfaktor i projektet är att arbetet bygger på kunskaper och erfarenheter som finns i förbunden och i rörelsen. Projektet har därför möjlighet att skapa arbetsgrupper som samlar företrädare för de olika organisationerna som … Läs vidare ››

Nu startar Fas 2!

Arbetet med Fas 2 Genomförandet har nu påbörjats. Förutsättningarna och ramarna för arbetet beskrivs närmare i två dokument: Under Genomförandefasen så kommer vi fortsättningsvis att kommunicera gemensamt, alla fyra förbund, på denna hemsida. Vid behov … Läs vidare ››