Tyck till på ditt remissmöte!

Du har väl bokat in tiden för remissmöte i ditt län? Under augusti och september har alla möjlighet att tycka till om förslaget till ny organisation. Vi vill veta vad just du tycker!

−Det slutgiltiga beslutet om remissen fattas först av riksstyrelsen och styrgruppen i augusti, men vi vet ganska säkert att det kommer att handla om två organisationer och deras syfte och uppdrag, säger projektledare Anna Bergkvist.

Detta kan man alltså komma med synpunkter på under de remissmöten som planeras.

−Remissen kommer även innehålla förslag utifrån de utmaningar som utredningen är satt att lösa – hur tillgodoser vi ungas inflytande och makt, hur möjliggör vi för rörelsen att vara medlem i Scouterna och hur stärker vi påverkansarbetet och möjliggör för fler lustfyllda engagemang, säger Anna Bergkvist.

Önskar engagerad diskussion

Hon hoppas på en engagerad och relevant diskussion och vill att så många som möjligt ska delta.

−Ju fler som tycker till om förslaget, desto starkare och bättre blir det ju. Remisskonferenserna är en viktig del i förankringen av förslaget till ny organisation, menar hon.

En stor del av remissförslaget kommer att fokusera på ungas inflytande, särskilt i Allmänförbundet där alla ska ha sitt huvudmedlemskap. Även finansiering kommer att tas upp, liksom utredningar om avtal, ekonomi och fastigheter, som ligger med som bilagor.

Direktiven kommer att presenteras separat tillsammans med en redovisning av hur projektförslaget möter de krav som satts upp.

Stor möjlighet till påverkan

Vissa frågor kommer av naturliga skäl att vara mer öppna för inspel än andra

−Men de medskick som vi får kommer att analyseras och övervägas noga, så här finns det verkligen möjlighet att påverka, understryker Anna Bergkvist.

Vissa medskick och idéer kan komma att sparas till genomförandefasen som börjar efter beslut på extra kongresserna och förbundsmötet.

Totalt hålls 21 fysiska möten och två digitala under sensommaren. Läs mer och anmäl dig här.