Höstens tidslinje

Nu tar projektet semester och hemsidan uppdateras inte med fler nyheter förrän i höst.

Höstens planering ser ut som följer:

  • 22 augusti – remissen kommer finnas att läsa här på hemsidan
  • 23 augusti – 17 september – digitala och fysiska remissmöten ute i landet – anmäl dig här redan nu!
  • 28 september – gemensamt förbundsstyrelsemöte för att bearbeta alla synpunkter från remissmötena
  • 23 november extra förbundsmöte och extrakongresser i Norrköping (mötet inleds med asynkrona förhandlingar i VoteIT veckan innan)