Utredningen om

Ny gemensam organisationsform för IOGT-NTO-rörelsen

IOGT-NTO-rörelsen består idag av fyra förbund som är del av samma rörelse. Förbunden bygger på samma grundsatser och är förenade i den gemensamma visionen om ett nyktrare samhälle. De senaste åren har samtal om ett utökat samarbete mellan de fyra förbunden fått ökat fokus. Uppdelningen av IOGT-NTO-rörelsen i fyra förbund är över 50 år gammal. Nu vill vi utforska en ny gemensam organisationsform.

  • Tillsammans blir vi starka!

Målet

Målet är att hitta en ändamålsenlig organisering som bättre kan möta de utmaningar som vår nykterhetsrörelse ställs inför, och som dessutom kan stärka rörelsens position. Vi måste förhålla oss till att omvärlden förändras. Genom att agera nu har vi större möjlighet att styra vår framtid. Tillsammans har vi ca 35 000 medlemmar som alla arbetar för samma sak. Detta ger oss en styrka som vi ska utnyttja.

Processen fram till utredningen som nu har börjat

Under 2023 har de fyra förbunden gemensamt drivit ett projekt kallat “Fas 1 Inriktningen”. Vi har inventerat utmaningar och möjligheter i våra fyra organisationer. Vi har även samlat in behov, förslag och idéer från våra medlemmar, dels i öppna forum där alla varit välkomna att lämna synpunkter, dels från förtroendevalda som representerar medlemmarna i olika verksamheter. Detta utgör tillsammans viktiga underlag om vad som utreds i nästa steg för att kunna föreslå en ny organisationsform för vår rörelse.

Utredningen vilar på:

Nyheter

Förbundsstyrelserna fattar beslut om fortsatt inriktning

I helgens träffas de fyra förbundsstyrelserna för att fatta beslut om organisationsprojektets fortsatta inriktning. Högt upp på agendan står de ungas inflytande i den nya organisationen. På lördag ska de fyra förbundsstyrelserna gemensamt ge klartecken … Läs vidare ››

Datum för höstens remissmöten

Nu är det klart vilka datum som gäller för de regionala remissmötena i höst. Mellan den 26 augusti och 17 september anordnas fysiska och digitala möten för att fånga upp medlemmarnas synpunkter på förslaget om … Läs vidare ››

Ungdomars inflytande i fokus

Ungdomars inflytande i den nya organisationen stod på dagordningen  när såväl UNF som NSF träffades i helgen. På plats var projektledare  Anna Bergqvist, som också intrvjuades av Accents Jens Wingren. – Det vi skissar på … Läs vidare ››

Visa alla inlägg ››