Utredningen om

Ny gemensam organisationsform för IOGT-NTO-rörelsen

IOGT-NTO-rörelsen består idag av fyra förbund som är del av samma rörelse. Förbunden bygger på samma grundsatser och är förenade i den gemensamma visionen om ett nyktrare samhälle. De senaste åren har samtal om ett utökat samarbete mellan de fyra förbunden fått ökat fokus. Uppdelningen av IOGT-NTO-rörelsen i fyra förbund är över 50 år gammal. Nu vill vi utforska en ny gemensam organisationsform.

  • Tillsammans blir vi starka!

Målet

Målet är att hitta en ändamålsenlig organisering som bättre kan möta de utmaningar som vår nykterhetsrörelse ställs inför, och som dessutom kan stärka rörelsens position. Vi måste förhålla oss till att omvärlden förändras. Genom att agera nu har vi större möjlighet att styra vår framtid. Tillsammans har vi ca 35 000 medlemmar som alla arbetar för samma sak. Detta ger oss en styrka som vi ska utnyttja.

Processen fram till utredningen som nu har börjat

Under 2023 har de fyra förbunden gemensamt drivit ett projekt kallat “Fas 1 Inriktningen”. Vi har inventerat utmaningar och möjligheter i våra fyra organisationer. Vi har även samlat in behov, förslag och idéer från våra medlemmar, dels i öppna forum där alla varit välkomna att lämna synpunkter, dels från förtroendevalda som representerar medlemmarna i olika verksamheter. Detta utgör tillsammans viktiga underlag om vad som utreds i nästa steg för att kunna föreslå en ny organisationsform för vår rörelse.

Utredningen vilar på:

Nyheter

Höstens tidslinje

Nu tar projektet semester och hemsidan uppdateras inte med fler nyheter förrän i höst. Höstens planering ser ut som följer:

Tyck till på ditt remissmöte!

Du har väl bokat in tiden för remissmöte i ditt län? Under augusti och september har alla möjlighet att tycka till om förslaget till ny organisation. Vi vill veta vad just du tycker! −Det slutgiltiga … Läs vidare ››

Ungas inflytande – inriktningsbeslut

Ungas inflytande skrivs in i stadgar och strategier och deras deltagande säkerställs i såväl formella som informella instanser. Deras förutsättningar att delta i den demokratiska processen ska skärpas genom kompetensutveckling. Baserat på underlaget från arbetsgruppen … Läs vidare ››

Visa alla inlägg ››