Nytt namn ska locka nya medlemmar

Namnet på en folkrörelse skiljer sig från andra varumärken. Här handlar det om identitet, så det gäller att fånga den nya nykterhetsrörelsens själ. Och just det ska varumärkesstrategen Pontus Willebrand ägna sig åt de närmaste månaderna.

Pontus Willebrand är varumärkesstrateg på kommunikationsbyrån Pushing Buttons, som fått uppdraget att komma med förslag på namn till den nya nykterhetsrörelsen. Det är ett ärofyllt uppdrag, tycker Pontus, som också understryker att det är en annan process att arbeta med varumärken i ideell sektor än i den privata. 

− I en folkrörelse identifierar man sig ju med själva organisationen, vilket också måste fångas upp i själva namnet, konstaterar han. 

Vad ska fångas i namnet?

Uppdraget är så smått påbörjat. Just nu pågår researchen, som ska kompletteras med inspel från förbundsstyrelserna under en gemensam workshop i maj. 

− För oss är dialog ett viktigt arbetssätt och i sådana här uppdrag är det helt avgörande. Tillsammans på workshoppen ska vi försöka fånga vad det är vi vill förmedla med det nya namnet. Hur ser vi på oss själva i förhållande till andra? Vilken roll har vi i samhället?

Där och då kommer inga namnförslag att diskuteras. De förslagen presenteras först efter ytterligare research och processande på byrån. I månadsskiftet juni-juli kan det finnas konkreta förslag för styrgruppen att ta ställning till, och det slutliga beslutet fattas först på de extrainsatta kongresserna och förbundsmötet i november.

Varning för navelskåderi!

Pontus Willebrand pratar om det inre och yttre perspektivet på namn, och varnar för risken att bli allt för navelskådande.

Det är viktigt att inte fokusera alltför mycket på hur det ska kännas internt, då blir det ett inifrån-och-ut-perspektiv. Fokus måste också ligga på dem som ska närma sig rörelsen framöver, säger han och tillägger: 

− Dessutom ska namnet underlätta  opinionsbildningen och bidra till att beslutsfattare snabbt förknippar det med nykterhetsrörelsens budskap och identitet. 

Det nya namnet kommer precis som förslagen till beslut inom ramen för utredningen om organisationsform gå till rörelsen för remiss under hösten.