Många fördelar med en gemensam organisation

En starkare rörelse med större möjlighet att påverka, ett bättre samarbete med ökat fokus på verksamhet och effektivare användning av resurser. Det finns flera goda anledningar att se över möjligheterna med en gemensam organisation.

IOGT-NTO-rörelsens nuvarande organisation har över 50 år på nacken. Den skapades i en annan tid och är inte satt att hantera de utmaningar som rörelsen nu står inför.

Ett minskat medlemsantal och därmed minskade resurser, ett starkare brus som är svårare att ta sig igenom och ökad konkurrens om både utrymme och medlemmar är numera vardag för de flesta organisationer. 

UNF summerar utmaningarna klokt i sitt ”varför” till kongressen i somras: 

I en värld och en tid då våra grundläggande värderingar demokrati, solidaritet och nykterhet är allt viktigare att försvara, behöver vi samla våra krafter för att hjälpas åt att vrida samhället rätt. Barn, ungdomar och vuxna kan stärka varandra i kampen för en bättre värld. När vi blir starkare och använder våra gemensamma resurser på bästa sätt, kan vi i ännu högre grad nå vår vision, en demokratisk och solidarisk värld fri från droger.”

– I den verklighet som alla förbunden beskriver så har IOGT-NTO-rörelsen en hel del att vinna på samarbete, säger Anna Bergkvist som projektleder utredningen om ny organisationsform.

Alla fyra organisationer bygger på samma grund, och det har länge pågått diskussioner om hur de kan skapa ett bättre samarbete.

– De fyra organisationerna har samma mål och har en historia av tätt samarbete. Det samarbetet har minskat med tiden och rörelsen har glidit alltmer isär, säger Anna Bergkvist.

Den traditionella uppdelningen i åldersgrupper i vissa delar av rörelsen skapar onödiga hinder – och förhindrar möjligheten att engagera sig som en hel familj. I många fall kan övergången från det ena till det andra förbundet bli alltför osmidig, med risk att medlemmar lämnar istället för att bli kvar. 

Rörelsens scoutförbunds verksamhet skiljer sig något från de övrigas, något som NSF är noga med att värna vid en eventuell sammanslagning. Men även här finns ett stort behov av att ta bättre vara på minskade resurser, och att växa i samma utsträckning som andra scoutorganisationer. Detta kan underlättas genom ett ökat samarbete med övriga nykterhetsrörelsen.

– För NSF:s del handlar det om att fortsätta kunna stå på två ben, att vara scout och att vara en del av nykterhetsrörelsen. NSF får en betydande del av sina ekonomiska medel från IOGT-NTO-rörelsen och kan med de ekonomiska medlen bedriva scoutverksamhet på andra villkor än många andra scoutorganisationer har möjlighet att göra, konstaterar Anna Bergkvist.