”Nu har vi chansen att skapa något nytt”

UNF:s vice ordförande Simon Schönbeck tycker att potentialen med den nya organisationen är densamma som den största utmaningen: nämligen att verkligen skapa något nytt.

Om vi lyckas med att skapa inflytande för unga på riktigt, kan det bli riktigt bra. Men det är också svårt, konstaterar han.

Han kallar sig själv demokratinörd och älskar att få människors engagemang att blomstra. Sedan ett år tillbaka gör att han det från sin plats som vice ordförande för UNF.  Men har varit engagerad längre än så. Redan som 13-åring klev han in i rörelsen eftersom UNF:arna hade så roliga aktivieteter.  Det engagemanget byttes så småningom ut mot ett som mer handlade om att faktiskt göra skillnad.

– Jag vill göra något av mitt engagemang, säger han, som också har ett förflutet inom   partipolitiken.

Krävs beredskap hos vuxna

Nu är han en del av de fyra förbundsstyrelser som tillsammans ska snickra ihop ett förslag på hur den nya nykterhetsrörelsen kan se ut. En viktig del i det är just ungas inflytande. Hur ska det garanteras? Frågan är svårare än den kan framstå, för vem är egentigen ung? Och vad avses med inflytande? 

– Det handlar om att vuxna måste vara  beredda att ge bort makten, inte bara låna ut den, menar han och svarar tvekande på frågan om de är redo för det.

– Det kräver en kulturförändring. Men om vi verkligen lyckas, kan vi åstadkomma något revolutionerande!

Ja, det är ordet han använder: revolutionerande. Så vanligt är det att prata om ungas inflytande utan att lyckas leverera. Många organisationer står inför samma utmaning: hur ska vi få unga att engagera sig? Genom mer inflytande, javisst. Men får de det i praktiken?

– Det handlar om ungas självförverkligande och ett led i deras utveckling, menar Simon. De strävar efter att ta kontroll, men får inte bestämma någonting någonstans, inte hemma, inte i skolan.

– Att ge unga inflytande är också ett sätt att fånga upp och säkra deras engagemang. Det missar vi med allt för tunga och uteslutande strukturer. 

Men kan de ta den kontrollen i ett förbund tillsammans med vuxna, eller behövs ett eget ungdomsförbund?

– Jag tror att ungdomar behöver ett eget utrymme oavsett hur vi organiserar oss. Det behöver inte betyda ett eget förbund, säger han.

Verklig förändring

För egen del har intresset och engagemanget för den här förändringen förflyttats från det klassiska ”vi måste göra något” till att se potentialen i en verklig förändring. 

– UNF har redan gått igenom en hel del förändringar, skulle vi orka med en till? Men sen har insikten vuxit, och jag ser en otrolig potential, där nyckeln är just förändring på riktigt.

Då räcker det inte med bara en gemensam förbundsstyrelse och ett gemensamt kansli.  Mer måste till.

– Det krävs en kultur som lämnar plats åt de unga på riktigt. Och här har vi nu möjlighet att vara först ut. Nykterhetsrörelsen kan visa vägen!