Fyra organisationer blir två – förmodligen

Det lutar åt att fyra organisationer blir två. Det är huvudalternativet nu när projektet med den nya nykterhetsrörelsen går vidare.

Färre organisationer ger bättre styrning och samlade resurser bättre resultat. Det är utgångspunkten i hela projektet med att försöka utmejsla en ny organisation för IOGT-NTO-rörelsen.

Projektet arbetar just nu efter hypotesen att det blir två organisationer som ersätter de nuvarande fyra. Orsaken till att det inte är aktuellt med en enda organisation är att utredningen måste säkerställa förmågan att söka projektbidrag för olika målgrupper.

För att kunna söka bidrag för barn- och ungdomsverksamhet hos MUCF krävs att 60 procent av medlemmarna är mellan 6 och 25 år. Eftersom många kommuner och regioner villkorar bidragen till riksorganisationens stöd från MUCF, kan det också påverka de lokala bidragen.

– Det påverkar dessutom inflytandet eftersom även samråd med myndigheter och departement ofta kopplas till organisationer som får stöd av MUCF, förklarar projektledare Anna Bergkvist.

– Med bara en enda organisation, skulle vi tvingas att rekrytera en massa barn och unga för att nå upp till 60 procent medlemmar mellan 6 och 25 år, fortsätter hon med glimten i ögat.

Det är dock fortfarande oklart hur två organisationer ska se ut och om det ska skapas två helt nya organisationer eller om de nuvarande ska slås ihop. Inte heller hur relationen dem emellan ska se ut är klart än.

– Men det är viktigt att det handlar om ett och samma medlemskap för att garantera sammanhållningen, säger Anna Bergkvist och tillägger att samma sak gäller namnet.

– Det måste hålla ihop och bidra till en känsla av samhörighet.

Sannolikt är det tidigare organisationer som byter namn snarare än nya organisationer som skapas.

– Dessutom kan staten ställa krav på att man ska ha funnits i minst två år för att få vissa bidrag, vilket ytterligare försvårar ekvationen, säger Anna Bergkvist.

I helgen träffas samtliga förbundsstyrelser och förhoppningen är att man då kommer vidare i frågan. Definitivt förslag kommer skickas på remiss i höst.

Läs mer här i en artikel i Accent om hur arbetet löper på.