Nu startar projektet fem arbetsgrupper!

En viktigt framgångsfaktor i projektet är att arbetet bygger på kunskaper och erfarenheter som finns i förbunden och i rörelsen. Projektet har därför möjlighet att skapa arbetsgrupper som samlar företrädare för de olika organisationerna som … Läs vidare ››

Nu startar Fas 2!

Arbetet med Fas 2 Genomförandet har nu påbörjats. Förutsättningarna och ramarna för arbetet beskrivs närmare i två dokument: Under Genomförandefasen så kommer vi fortsättningsvis att kommunicera gemensamt, alla fyra förbund, på denna hemsida. Vid behov … Läs vidare ››