Uppstart med förbundsstyrelserna

Den 20 januari träffades förbundsstyrelserna för NSF, UNF, Junis och IOGT-NTO tillsammans med Generalsekreterare och Anna Bergkvist, projektledare för Utredningen om en ny organisationsform för rörelsen.

Under dagen pratades det om förväntningar på styrgrupp och projektgruppen, vad som förväntas av respektive förbundsstyrelse och ett förlag på hur tidsplanen framöver ska se ut. Vi diskuterade fritt hur en organisationsform skulle kunna se ut med vägledning av de direktiven som kongresserna/förbundsmötet beslutat om samt de vägval som förbundsstyrelserna gjort. Läs mer här.

Nästa steg i processen är rörelsegemensamma möjligheter till dialog såväl som organisationsspecifika dialoger inom respektive förbund.