Nu startar Fas 2!

Arbetet med Fas 2 Genomförandet har nu påbörjats. Förutsättningarna och ramarna för arbetet beskrivs närmare i två dokument: Under Genomförandefasen så kommer vi fortsättningsvis att kommunicera gemensamt, alla fyra förbund, på denna hemsida. Vid behov … Läs vidare ››